Silva Gabreta

SG

Scientific studies from the Bohemian Forest

Silva Gabreta is an international journal, which publishes peer-reviewed research papers, reviews, and short communications dealing with different aspects of natural history and nature protection especially within the territory of the Bohemian Forest. English is the major publication language; however, some contributions are published in German or Czech with an English abstract.
  Table of Contents   Editorial Board   Instructions to Authors   Subscriptions

Sborník vědeckých prací ze Šumavy

Silva Gabreta je mezinárodní sborník, kde jsou publikované recenzované vědecké práce a krátké informační zprávy se vztahem k regionu Šumavy. Širokooborové pojetí umožnuje publikování prací z oblasti přírodní historie a celého spektra přírodovědně orientovaných vědeckých discilín jako jsou geologie, pedologie, klimatologie, botanika, zoologie, lesnictví, ekologie, socioekonomie, aj. Preferovaným publikačním jazykem je angličtina, nicméně jsou publikované také příspěvky v německém a českém jazyce s anglickými abstrakty.
 Obsah   Redakce   Pokyny pro autory   Předplatné a distribuce

Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Böhmerwald

Silva Gabreta ist eine internationale Zeitschrift, in der rezensierte wissenschaftliche Artikel, Reviews und kurze Berichte vor allem bezüglich des Gebietes Böhmerwald/Bayerischer Wald veröffentlicht werden. Die interdisziplinäre Ausrichtung ermöglicht die Veröffentlichung von Arbeiten aus einem weiten Spektrum der Naturwissenschaften und Umweltschutz, wie z. B. Geologie, Pädologie, Klimatologie, Botanik, Zoologie, Forstwissenschaft, Ökologie, Sozioökonomie. Die Hauptsprache ist Englisch, es werden aber auch Artikel in deutscher und tschechischer Sprache akzeptiert.
 Inhaltsverzeichnis Redaktion Hinweise für Autoren Abonnement

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout