Naše publikace

Autor: Rok: Obor:
Forma: Články jen ze Šumavy:
Výsledky vyhledávání...
Autoři Rok Citace PDF
Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. 2007 Co tam to zvíře dělá? Kombinace pozice a aktivity/chování z GPS obojků. In: Bilčík, B., Uhrinčať, M., Vlček, K. (eds.) 34. etologická konferencia, Program a abstrakty, Nitra
Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. 2007 What is the animal doing there? Combination of position and activity/behavior data from GPS collars - case study on red deer, roe deer and lynx. In: Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (eds.) Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest, Abstract Book, Srní
Šustr, P., Löttker, P. & Heurich, M. 2007 What is the animal doing there? Combination of position and activity/behavior data from GPS collars. In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (eds.) Book of Abstracts of IUGB Congress, Uppsala
Čejka T., Dvořák L. & Horsák M. 2006 Malakologické novinky na Slovensku v poslednom štvr�storočí. In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 31?32. PDF
Černý D. 2006 Historický průzkum stavu lesa se zvláštním zaměřením na výskyt jedle bělokoré v revíru Stožec, Jedle bělokorá 2005: 105-114.
Černý D., Zahálková H. 2006 Lesy v revíru Borová Lada, Historie a vývoj lesů v českých zemích: 135-143.
Dvořák L. 2006 Oriental Hornet Vespa orientalis Linnaeus, 1771 found in Mexico (Hymenoptera, Vespidae, Vespinae). Entomological Problems, 36(1):80. PDF
Dvořák L. 2006 First record of Dolichovespula adulterina (Hymenoptera: Vespidae) from Romania. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 46: 219-220. PDF
Dvořák L. 2006 Social wasps (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae) from the Czech Republic and Slovakia in the collections of the Moravian Museum, Brno. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 91: 149-157. PDF
Dvořák L. 2006 Vosy chytané na sirup z hlediska výzkumu i biologické kontroly. In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 80?81. PDF
Dvořák L. 2006 Sirup a kvasící ovoce jako atraktant pro vosy. In: Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 2, Dvořák L. & BOGUSCH P. (eds), 2006: sborník z konference, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 8.-9. června 2006, pp. 3?4.
Dvořák L. 2006 Suchozemští plži a jejich invaze. Veronica, 22 (2): 13. PDF
Dvořák L. 2006 Zimní sčítání netopýrů v roce 2006. Arnika, 1/06: 23?24.
Dvořák L. & Juřičková L. 2006 Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní [Molluscs of the Podhorní Vrch and Holina Nature Reserves near Mariánské Lázně]. Erica, 37?42. PDF
Dvořák L. & Landolt P.J. 2006 Social wasps trapped in the Czech Republic with syrup and fermented fruit and comparison with similar studies (Hymenoptera Vespidae). Bulletin of Insectology 59 (2): 115-120. PDF
Dvořák L. & Roberts S.P.M. 2006 Key to the paper and social wasps of Central Europe (Hymenoptera: Vespidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 46: 221-244. PDF
Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K. 2006 Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae). Malacologica Bohemoslovaca, 5: 51?55. Online serial at 6-Dec-2006. PDF
Dvořák L., Bogusch P. & Smetana V. 2006 Žahadloví blanokřídlí rašelinných stanovišť Luzenského údolí (centrální Šumava) [Aculeate Hymenoptera of peat stands of the Luzenské Údolí valley (central Bohemian Forest)]. Silva Gabreta, 12: 101?108. PDF
Dvořák L., Smetana V. & Tyrner P. 2006 Vosy, čmeláci a zlatěnky (Hymenoptera: Vespidae, Apidae a Chrysididae) smrkových monokultur v širším okolí Ostravska (Česká republika, Slezsko) [Social wasps, solitary wasps, bumblebees, and golden wasps (Hymenoptera: Vespidae, Apidae and Chrysididae) of Norway spruce monocultures of wider Ostrava environs (Czech Republic, Silesia)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 249-257. PDF
Dvořák L., Smetana V., Straka J. & Deván P. 2006 Present distribution of the paper wasp Polistes bischoffi Weyrauch 1937 in the Czech Republic and in Slovakia with notes to its spreading (Hymenoptera: Vespidae). Linzer biol. Beitr., 38/1: 533?539. PDF
Počet nalezených záznamů : 341         zobrazeny záznamy 101 do 120
« Předchozí ....
3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 |
.... Další »