Naše publikace

Autor: Rok: Obor:
Forma: Články jen ze Šumavy:
Výsledky vyhledávání...
Autoři Rok Citace PDF
Bufka, L., Červený, J., Suk, M., Šustr, P., Bělková, M. 2007 Spatial Activity of Roe Deer (Capreolus capreolus) in the Šumava Mts. (SW Czech Republic). In: Sjöberg, K. & Rooke, T. (eds.) Book of Abstracts of IUGB Congress, Uppsala
Čejka T. & Dvořák L. 2007 Súhrn výsledkov malakologických výskumov v NPR Šúr (1918--2005) [Results of malacological investigations of the Šúr National Nature Reserve during 1918?2005]. Malacologica Bohemoslovaca, 6: 22-28. Online serial at 6-June-2007. PDF
Černý D. 2007 Jedle bělokorá kolem horní hranice výskytu, Lesnická práce, leden.
Červený, J., Bufka, L., Suk, M., Šustr, P., Bělková, M. 2007 Prostorová aktivita srnce obecného (Capreolus capreolus) na Šumavě. Zoologické dny Brno, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference: 161
Dvořák L. 2007 Parasitism of Dolichovespula norwegica by D. adulterina (Hymenoptera: Vespidae). Silva Gabreta, 13: 65?67. PDF
Dvořák L. 2007 O hnízdech vosy saské (Dolichovespula saxonica). In: Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 3, Dvořák L. & Malenovský I. (eds), 2007: Sborník z˙konference, Moravské zemské muzeum, Brno, 7.-8. června 2007, pp. 8?10.
Dvořák L. 2007 The social wasp fauna of Pakistan (Hymenoptera, Vespidae). Linzer biol. Beitr., 39/1: 51-55. PDF
Dvořák L. 2007 První výsledky odchytu vos (Hymenoptera, Vespidae) na Šumavě a v˙Pošumaví s˙použitím přírodních atraktantů, pp. 70-71. Aktuality Šumavského výzkumu, Dvořák L., Šustr P. & Braun V. (eds) Sborník z konference, Srní 4.-5. října 2007, 147 pp. PDF
Dvořák L. 2007 Social wasps (Hymenoptera: Vespidae) trapped with beer in European forest ecosystems. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 92: 181?204. PDF
Dvořák L. & Castro L. 2007 New and noteworthy records of vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae) from the Palaearctic region. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 47: 229?236. PDF
Dvořák L. & Horsák M. 2007 Plzák alpský (Arion alpinus), nový druh plže pro Českou republiku. In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z˙konference 9.-10. února 2006: 80?81.
Dvořák L. & Kupka J. 2007 The first outdoor find of an American snail Zonitoides arboreus (Say, 1816) from the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca, 6: 1?2. Online serial at 9-Jan-2007. PDF
Dvořák L. & Roberts S.P.M. 2007 Results of wasp beer trapping 2006 in the UK. BWARS Newsletter, Spring 2007: 13?18. PDF
Dvořák L. & Straka J. 2007 Vespoidea: Vespidae (vosovití), pp. 171?189. In: Bogusch P., Straka J. & Kment P, (eds), Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia [Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska]. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1?300. PDF
Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K. 2007 Anatomy, distribution, and ecology of the slug Arion alpinus Pollonera, 1887 (Gastropoda: Arionidae), pp. 54. In: World Congress of Malacology 2007, Jordaens K., Van Houtte N., Van Goethem J. & Backeljau T. (eds) Abstracts, Antwerp, Belgium, 15-20 July 2007, 378 pp.
Dvořák L., Straka J., Smetana V., Halada M., Vepřek D. & Karas Z. 2007 Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (jižní Čechy) [Aculeate Hymenoptera of the Vyšenské Kopce National Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic)]. Klapalekiana, 43: 163-185. PDF
Ekrt L. 2007 Záchrana unikátní lokality prstnatce Traunsteinerova. Šumava 12(3): 16?17.
Ekrt L. 2007 Rozšíření a problematika taxonů skupiny Asplenium trichomanes v České republice [Distribution and problematic of taxa of Asplenium trichomanes group in the Czech Republic]. Zprávy Čes. Bot. Společ. 42(2): (in press).
Ekrt L., Lepší M., Boublík K. & Lepší P. 2007 Dryopteris remota rediscovered for the flora of the Czech Republic. Preslia 79: 69-82.
Fričová, B. Bartoš, L., Bartošová, J., Panamá, J., Šustr, P., Jozífková, E. 2007 Females presence and males agonistic encounters in fallow deer, Dama dama during the rut. Folia Zoologica 56(3): 253-262 PDF
Počet nalezených záznamů : 341         zobrazeny záznamy 61 do 80
« Předchozí
1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 |
.... Další »