Naše publikace

Autor: Rok: Obor:
Forma: Články jen ze Šumavy:
Výsledky vyhledávání...
Autoři Rok Citace PDF
Šustr, P. 2009 Spatial Behavior of Red Deer (Cervus elaphus) in Krkonoše Mountains In: Knapik, R., Andrle, J. (eds) 7th International Conference Geolecological Problems Of the Karkonosze Mts., Book of abstracts, 2009.
Šustr, P., Bufka, L., Červený, J. 2009 Na stopě šumavských srnců. Svět myslivosti 10 (1): 10-13, 2009. PDF
Šustr, P., Jirsa, A., Krojerová, J., Barančeková, M. 2009 Jelenovití a horské lesní ekosystémy - předběžné výsledky výzkumu v NP Šumava. In: Fanta, J., Křenová, Z. (eds) Management lesů v národních parcích, Sborník referátů z semináře, 2009.
Čejka T., Dvořák L. & Košel V. 2008 Present distribution of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (Mollusca: Gastropoda) in the Slovak Republic. Malacologica Bohemoslovaca, 7: 21?25. Online serial at 25-Feb-2008. PDF
Dvořák L. 2008 Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia)., Malacologica Bohemoslovaca, 7: 1?8. Online serial at 21-Jan-2008. PDF
Ekrt L. 2008 Vzácná hadilka objevena na centrální Šumavě. Šumava 13(1): (in press).
Ekrt L. & Půbal D. 2008 Novinky ve flóře cévnatých rostlin české Šumavy I. Silva Gabreta 14: (in press).
Fričová, B., Bartoš, L., Bartošová, J., Panamá, J., Šustr, P., Chaloupková, H. 2008 Comparison of reproductive success in fallow deer males on lek and temporary stands. Folia zoologica, 57(3): 269-273. PDF
Křenová, Z. 2008 Kyrill a Natura 2000 v Národním parku Šumava. Ochrana přírody 2008/1: 36-37.
Krojerová, J., Barančeková, M., Šustr, P. 2008 Potravní strategie šumavského jelena. Svět myslivosti 9 (6): 8-10 PDF
Roberts S.P.M. & Dvořák L. 2008 Results of Wasp beer trapping 2007 in the UK and a comparison between open and wooded habitats . BWARS Newsletter, Spring 2008: 14?19. PDF
Šustr, P. 2008 Šumavský jelen z ptačí perspektivy III. Svět myslivosti 9 (5): 4-5 PDF
Šustr, P. 2008 Šumavský jelen z ptačí perspektivy II. Svět myslivosti 9 (4): 4-7 PDF
Šustr, P. 2008 Šumavský jelen z ptačí perspektivy I. Svět myslivosti 9 (3): 6-9 PDF
Šustr, P. 2008 Telemetrie volně žijících jelenovitých s ukázkami dosažených informací v našich podmínkách. In: Bartoš, L. et al. (eds.) Biologie jelenovitých 2. Sborník ze semináře. Ústí nad Orlicí
Šustr, P. 2008 Příběh jelena Vincka. Šumava 13(3): 18-19 PDF
Šustr, P., Jirsa, A., Krojerová, J., Barančeková, M. 2008 Chování a prostorová aktivita jelenovitých v NP Šumava ve vztahu ke škodám na lesních porostech. In: Knížek, M. et al. (eds.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2007/2008. Sborník ze semináře. Průhonice.
Šustr, P., Jirsa, A., Krojerová, J., Barančeková, M. 2008 Jelenovití a horské lesní ekosystémy - co ukázal výzkum v NP Šumava a KRNAP. Workshop Management lesů v NP ČR, Sborník rozšířených abstraktů, 2008.
Barančeková, M., Krojerová-Prokešová, J., Šustr, P. 2007 Diet composition of deer in Czech and Bavarian part of the Bohemian Forest - preliminary results. In: Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (eds.) Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest, Abstract Book, Srní
Bartoš, L., Fričová, B., Víchová, J., Panamá, J., Šustr, P. & Šmídová, E. 2007 Estimation of the probability of fighting in fallow deer (Dama dama) during the rut. Aggressive Behavior 33: 7-13 PDF
Počet nalezených záznamů : 341         zobrazeny záznamy 41 do 60
« Předchozí
1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 |
.... Další »