Venkovní expozice

Geologická expozice Stožec

Geologická expozice (Geopark) vznikla za spolupráce Správy NP a CHKO Šumava a Geologické služby Praha.

Expozice je umístěna v malém lesíku v blízkosti informačního střediska Správy NPŠ a představuje geologické poměry jižní Šumavy.

Schematická mapka

K upoutání pozornosti veřejnosti, byl u vstupní pěšinky umístěn balvan do něhož je ukotvena zeměkoule z leštěné žuly. Na dvou tabulích naproti jsou podány informace objasňující obecné geologické termíny, výskyt typů hornin v území a podmínky, které utvářely krajinu jižní části Šumavy od dávných geologických epoch po současnost.

Expozice vznikla v rámci výzkumného projektu České geologické služby "Geologické mapování 1:25 000 a výzkum NP Šumava". Vzorky hornin, pocházející z jižní části Šumavy jsou umístěny v příjemném prostředí stínu malého lesíka.

Vzorky hornin jsou opatřeny popiskou.

Na části plochy se nachází vyleštěná plocha usnadňující pozorování textury horniny. U vybraných vzorků jsou tabulky formátu A4 s rozšiřujícími informacemi o výskytu horniny v území, jejích vlastnostech a užití.

Při krátkém posezení u kamenného stolu uvnitř expozice si zájemce o geologii může číst novou informační brožuru, která byla k této příležitosti vydána.

Slavnostnímu otevření expozice dne 23. 6. 2005 byli přítomni pracovníci Ministerstva životního prostředí ČR, Národního parku Šumava, České geologické služby, Geologického ústavu AV ČR, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, zástupci širší odborné geologické veřejnosti, starostové okolních obcí a zájemci z řad veřejnosti.

Česká geologická službawww stránky České geologické společnosti


Fotogalerie
 • geologicka-expozice-stozec
 • geologicka-expozice-stozec
 • geologicka-expozice-stozec
 • geologicka-expozice-stozec
 • geologicka-expozice-stozec
 • geologicka-expozice-stozec
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout