Naučné stezky v Národním parku Šumava

oko
 • Medvědí stezka - naučná stezka přibližující skalní útvary v blízkosti Nové Pece, délka 14 km
  - dostupná z IS Stožec
 • Povydří - naučná stezka přibližující přírodní zajímavosti v kaňonovitém údolí řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou, délka 7 km
  - dostupná z IS Rokyta
 • Chalupská slať - krátká naučná stezka k největšímu rašelinnému jezírku Šumavy
  - dostupná z IS Svinná Lada
 • Jezerní slať - krátká naučná stezka do rašeliniště, doplněná vyhlídkovou věží, přístupná i pro imobilní návštěvníky
  - dostupná z IS Kvilda
 • Tříjezerní slať - krátká naučná stezka nejvýše položeným rašeliništěm Šumavy
  - dostupná z IS Rokyta
 • Vchynicko-Tetovský plavební kanál - naučná stezka přibližující přírodní a historické zajímavosti v okolí Antýglu, délka 7 km
  - dostupná z IS Rokyta
 • Schwarzenberský plavební kanál - naučná stezka o přírodně-historických zajímavostech jihu Šumavy, z Jeleních Vrchů nad Novou Pec, délka 10 km
  - dostupná z IS Stožec
 • Stožecká skála - historicko-přírodovědná naučná stezka přes Stožeckou kapli ke Stožecké skále, délka 8 km
  - dostupná z IS Stožec, IS České Žleby
 • Vintířova stezka
 • Keltové na Šumavě - Obří hrad - nejvýše položené keltské hradiště v Čechách
 • Vycházková stezka Okolo Kostelního vrchu (Hauswaldská kaple) - asi 2 km jižně od Srní v lese nedaleko Vchynicko-tetovského plavebního kanálu
 • Soumarské rašeliniště - vývoj i současný stav nedávno ještě k průmyslové těžbě využívaného rašeliniště
- zřizovatelem všech NS a PPO je Správa NP a CHKO Šumava
 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout