Stožecká skála

1,5 km (se zpáteční cestou 3 km) dlouhá stezka začíná u přístřešku na rozcestí pod Stožeckou skálou, kde lze zaparkovat kolo a pokračuje stoupáním na horu Stožec.

Stezka prochází jádrovou zónou národního parku.

Cesta vede k dřevěné lesní kapli (obnovena v roce 1989), odkud je možno vystoupit až na Stožeckou skálu za nádherným výhledem na Trojmezenskou hornatinu.

Stožecká kaple

Porost pod Stožeckou skálou - 200 let historie lesa

Až do roku 1810 - 1813 tu stál prales, stejně jako na velké části Šumavy. Po jeho vytěžení tu započal svoji existenci mladý podrost a to už jako budoucí hospodářský les. V roce 1853 byl poprvé komplex Stožce lesnicky zmapován a zařízen. Protože v roce 1827 byla na tehdejším Schwarzenberském panství vystřílena jelení zvěř, která by jinak ničila mladé listnáče, uplatňovaly se znovu v této první generaci po pralese vedle smrku i buky, javory, jilmy a jedle.

Jak postupně mizel ochranný štít okolních pralesů, dostavily se nahodilé těžby, postupně i úmyslné. Teprve v roce 1922 byla vydána instrukce "v blízkosti kaple moc netěžit". Od roku 1945 byla v porostu prováděna pouze nahodilá těžba, běžně se však přes něj vyklízelo dříví z okolních porostů.

V 90.letech minulého století následovalo rychle za sebou vyhlášení chráněného území pro tuto cennou lokalitu. Nejprve jako Chráněný přírodní výtvor Stožecká skála, o rok později stejnojmenná Státní přírodní rezervace. Od roku 1991 se porost pod Stožeckou skálou stal I.zónou NP Šumava.

NS Stožecká skála

Porost je významným vývojovým článkem mezi pralesem a lesem hospodářským, vyjadřujícím biologický, genetický i produkční potenciál těchto lesů.


  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout