Keltové

V době zhruba před 2 500 lety, ke konci doby halštatské, existovalo v předhůří Šumavy na Strakonicku, Prachaticku a Sušicku víceméně trvalé zemědělské osídlení.

Na hranici se Šumavou byla vybudována četná hradiště mezi něž patří i Věnec u Lčovic, Sedlo u Albrechtic a Obří hrad u Nicova. Po roce 400 před Kristem, v období označovaném jako doba laténská, se v Čechách objevují Keltové.

Hradiště Obří hrad

Hradiště Obří hrad je nejvýše položeným keltským hradištěm v Čechách a jediným, které se nachází už ve vlastní Šumavě, a které na rozdíl od dvou výše jmenovaných, nejspíše nebylo trvale obydleno. Nebyly nalezeny téměř žádné, byť zapomenuté nebo ztracené předměty po jeho obyvatelích, ani po jeho stavitelích. Jeho poslání je dosud málo objasněno a v mnohém zůstává dále zahaleno tajemstvím. Pro lepší informovanost veřejnosti o této pravěké památce, která je dnes kulturní archeologickou památkou, byla zřízena nová naučná stezka.

Otevření naučné stezky

Dne 23. září byla za hojného zájmu veřejnosti otevřena nová naučná stezka, která vede od parkoviště v Popelné ke hradišti - mapka . Její vybavení zahrnují tři tabule s informacemi o poloze hradiště, jeho konstrukci a poslání. Ke dni otevření naučné stezky Správa NP a CHKO Šumava spolu s Národním Muzeem Praha, které bylo odborným garantem celého projektu, vydali informační skládačku a novou knihu s názvem Keltové na Šumavě - za tajemstvím Obřího hradu.
Ke slavnostnímu otevření se shromáždilo odhadem asi sto osob. Kromě zájemců z řad veřejnosti a přizvaných odborníků, byli přítomni i starostové obcí a představitelé zájmových spolků.
Součástí programu byla přednáška Dr. Miloslava Slabiny z Národního muzea Praha, kterou doplnila vystoupení Dr. Jiřího Waldhausera, Dr. Jana Podlešáka z Jihočeské fakulty v Českých Budějovicích, Dr. Vladimíra Horpeniaka z Muzea Šumavy v Kašperských Horách a Mgr. Filipa Hartwicha z Ústavu pro mechaniku hornin Akademie věd v Praze.
Na závěr programu vystoupila umělecká skupina BOIOHAEMUM z Chrástu u Plzně.


Fotogalerie
 • ns-keltove
 • ns-keltove
 • ns-keltove
 • ns-keltove
 • ns-keltove
 • ns-keltove
 • ns-keltove
 • ns-keltove
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout