Okolo Kostelního vrchu - Hauswaldská kaple

Logo stezky

Mapka

Pojďte s námi k bývalé Hauswaldské kapli, místu kdysi hojně navštěvovanému, poté násilně nasměrovanému k temnotě zapomnění, dnes opět přivedenému k životu. Napijme se vody, o níž se traduje, že je zázračná a uzdravuje. Společně s Karlem Klostermannem, spisovatelem Šumavy, se vydejme na procházku čarovným lesem Kostelního vrchu - Hauswaldu a pozorujme, naslouchejme, všemi smysly vnímejme šumavskou přírodu umocněnou citáty klasika.

Procházka zklidňujícím prostředím lesa může být pro duši dnešního člověka stejným zázrakem jako zázračná voda u kaple pro jeho tělo. Kdo ví? Kniha příběhů není nikdy dopsána.

Hauswaldská kaple

". klene se kamenný můstek o jednom oblouku, za nímž se vypíná vysoký míchaný les, jemuž říkají Hauswald. Jda tou cestou dále přijdeš ke dvěma kapličkám, stojícím po levé i pravé straně cesty a zírajícím družka na družku svými vchody. Jedna z těch kapliček už je velmi vetchá, vchod do ní neustále otevřen, a podíváš-li se do vnitřku, spatříš tam prapodivnou směsici různých předmětů obětovaných divotvorné Panně, rozvěšených bez ladu a skladu po zdech; pokrývají i oltáříček snesené tam dárky na znamení díků za zázračná uzdravení, za pomoc v nouzi, za splnění tužeb: obrazy i obrázky, křížky, růžence, sošky, výrobky ze dřeva a z vosku, představující všecky možné údy a části těla."

Karel Klostermann: Červené srdce

Původní podoba kapleHistorie

Kaple se nacházela asi 2 km jižně od Srní v lese poblíž studánky nedaleko Vchynicko-tetovského plavebního kanálu.

K místu se váže celá řada pověstí, například o tom, jak na přímluvu Matky Boží tu byly dvě ženy zachráněny před útokem medvěda. Údajně zde také docházelo k zázračným uzdravením.

Na základě těchto znamení tu obec srní vystavěla v roce 1820 malou kapli. Pro sílící proud poutníků vzniká v sousedství v roce 1860 další větší kaple, přestavěná roku 1902. Na oltář věřící umístili sochu Panny Marie Lurdské, která se dochovala a je nyní na postranním oltáři kostela v Srní. Pouť se slavila vždy o svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.

O Hauswaldské kapli vypráví povídka Karla Klostermanna "Červené srdce".

Kaple včetně svého zařízení byla srovnána se zemí dne 14.září 1957.

Konec? Na dlouhé roky se zdálo, že ano.

Růženec pro Hauswaldskou kapli Současnost

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Zanikla kaple, mnoho věřících spí svůj věčný sen na šumavských hřbitůvcích, doba se změnila.

Přesto kouzlo místa, genius loci, způsobil, že skupina nadšenců z Občanského sdružení Karel Klostermann - Spisovatel Šumavy, iniciovala projekt znovuoživení místa bývalé Hauswaldské kaple.
Společně se Správou NP a CHKO a Šumava, finančním gestorem projektu, byl místu opět přiznán jeho duchovní rozměr.

Bývalé kaple dnes připomínají nově přiznané základy. Veřejím, padlým dovnitř kaple, symbolu pokusu o zmar duchovní stavby byl jako protipól a symbol nezničitelnosti lidského ducha vytvořen Růženec.
Kámen, dřevo a voda, přírodní materiály z nichž byl vytvořen, přinášejí vedle duchovního odkazu i poselství o nezbytnosti našeho citlivějšího přístupu k přírodě.

Otevření stezky a předání revitalizovaného prostoru - 12.8. 2006

Před započetím prací

Růženec pro Hauswaldskou kapli - dokumentace [pdf]


  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout