Jezerní slať

Rašeliniště je přístupné od parkoviště po zpevněné cestě. Do jeho části je vybudována poválková stezka. Na okraji vlastního rašeliniště můžete z vyhlídkové věže shlédnout převážnou část lokality.

Jezerní slať patří mezi vrchovištní rašeliniště ležící na náhorní plošině Šumavských plání mezi osadami Kvildou a Horskou Kvildou.

Již v roce 1933 byla vyhlášena rezervací, tehdy na výměře 34 ha. Dnešní výměra po spojení s I. zónou Kvildského potoka činí 208 ha.

Průměrná hloubka rašeliny je 2,5 m, nejvyšší mocnost 7,6 m je v severozápadní neporušené části.

Jezerní slať je jedním z nejstudenějších míst naší republiky, a proto je její vegetační pokryv tvořen chladnomilnými druhy.

Na neporušených částech vrchoviště tvoří vegetační kryt porost "rašelinné" kleče. V podrostu je zastoupen vřes obecný, borůvka černá, brusinka obecná a šicha černá.

Na volných plochách se setkáme např. se suchopýrem pochvatým, vlochyní bahenní, ostřicí zobánkatou, klikvou bahenní, kyhankou sivolistou a rosnatkou okrouhlolistou.

Na Jezerní slati se vyskytuje množství forem bezobratlých živočichů (pavouci, vážky, motýli...). Z obratlovců zde žije např. zmije obecná, ještěrka živorodá, čečetka zimní středoevropská, bramborníček hnědý, tetřívek obecný a další.


V zimním období je nutné omezit pohyb v oblasti rašeliniště na minimum. Klid je nutný vzhledem k výskytu zranitelného biotopu a zimování chráněných druhů živočichů (např. evropsky chráněného tetřívka obecného). Děkujeme
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout