Chalupská slať


Nachází se asi 1 km od obce Borová Lada. Slať je přístupná z parkoviště po asfaltové cestě a po poválkovém chodníku. Na jeho konci je plošinka při okraji největšího rašelinného jezírka v ČR.

Chalupská slať představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských plání.

 3D panoramatický snímek Chalupské slati najdete na YouTube.

Lokalita zahrnuje dvě rozsáhlá samostatná vrchoviště. Ta jsou spojena mělkou vrstvou rašeliny v jeden rašelištní komplex, ležící v širokém údolí. Větší jižní rašeliniště se nazývá Chalupská slať, menší severní Novosvětská slať.

Průměrná hloubka rašeliny je 1,9 m, zatímco největší mocnost v blízkosti jezírka v neporušené části slatě dosahuje 7 m. Na ploše 137 ha je uloženo asi 2 340 000 m3 rašeliny.

Na plovoucích rašelinných ostrůvcích se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin (např. blatnice bahenní, ostřice chudá a rosnatka okrouhlolistá). Na vlastním rašeliništi lze nalézt klikvu bahenní, kyhanku sivolistou, šichu černou a další.


V zimním období je nutné omezit pohyb v oblasti slati na minimum. Klid je nutný vzhledem k výskytu zranitelného biotopu a také např. evropsky chráněného tetřívka obecného. Děkujeme

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout