IS Alžbětín

IS Alžbětín

Česko-bavorské informační centrum Národních a přírodních parků Šumavy je umístěno v historické budově hraničního nádraží Železná Ruda - Bayerischer Eisenstahl.

Reprezentuje čtyři chráněná území Šumavy (dva národní parky, jeden naturpark a chráněnou krajinnou oblast).

 

Informační středisko Hraniční nádraží Železná Ruda
Tel.: 376 387 060
E-mail: isalzbetin@npsumava.cz
naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de

 

Hlavní součástí expozice je plastická mapa Šumavy, zachycující tuto oblast od Regensburgu po Linec a od Českých Budějovic po Čerchov. Tato mapa je opatřena světelnou signalizací.

Další součástí expozice je víceúčelový přednáškový a promítací sál.

Informační panely poskytují informace o tématech ochrany přírody, vysvětlují genezi názvu Šumava - Böhmerwald.

Pro děti je zde Šumava popsána pohádkovou formou, jak si vypráví kapky vody.

V neposlední řadě je zde zpracována historie výstavby železniční trati a nádraží od počátku až do současnosti.

Středisko je příkladem česko-bavorské mezinárodní spolupráce na poli ochrany přírody.

Pro bezbariérový vstup do střediska byla postavena rampa, která je umístěna směrem od německého vchodu.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout