Úřední deska

Úřední deska
Popis Datum vystavení Datum sejmutí
Plán péče o PR Zhůřská pláň
PP Zhůřská pláň na období 2019 - 2034
21.11.2018 31.12.2018
Oznámení o možnosti seznámit se s PP o PR Otov
Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o Přírodní rezervaci Otov na období 2018-2028
07.11.2018 15.12.2018
Oznámení o možnosti seznámit se s PP o Pp Pestřice
Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o Přírodní památku Pestřice na období 2019-2028
07.11.2018 15.12.2018
Veřejná vyhláška
  • Doručení rozhodnutí o uznání honitby Správy NP Šumava s názvem "ÚP Srní" na území Národního parku Šumava veřejnou vyhláškou
  • Doručení rozhodnutí o uznání vlastní honitby Správy NP Šumava s názvem "Slatě" na území Národního parku Šumava veřejnou vyhláškou
  • Doručení rozhodnutí o uznání vlastní honitby Správy NP Šumava s názvem "ÚP Borová Lada" na území Národního parku Šumava veřejnou vyhláškou
27.07.2018
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče...
 o Přírodní rezervaci Chřepice  na období 2018 – 2033
26.07.2018
Jmenování pověřence dle Nařízení EP A Rady (EU) 2016/679

Účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle článku 37 odst. 7. vznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

 

29.05.2018
Oznámení návrhu na nové vyhlášení PR Mokrý luh
a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o PR Mokrý luh
31.05.2017
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem PP o PR Kepelské mokřady
na období 2017 - 2026
02.03.2017
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem PP o PR Zhůřská hnízdiště
na období 2017 - 2031
02.03.2017
Plán péče o PR Zhůřská hnízdiště
na období 2017 - 2031
01.03.2017
Plán péče o PR Kepelské mokřady
na období 2017 - 2026
01.03.2017
Plán péče o PP Královský hvozd
PP o přírodní památku Královský hvozd na období 2016-2025
13.12.2016
Plán péče o PR Svobodova niva
PP o přírodní rezervaci Svobodova niva na období 2017 - 2026
13.12.2016
EVL Šumava
Návrh doplnění dvou předmětů ochrany do EVL Šumava - žádost o zveřejnění
veřejnou vyhláškou a žádost o připomínky k návrhu
09.02.2015
Plán péče na roky 2015 - 2024
Přírodní rezervace rašeliniště Borková
30.01.2015
Plán péče na roky 2015 - 2024

Přírodní památka Rašeliniště Kyselov

30.01.2015
Plány péče na roky 2014 - 2023
Přírodní rezervace:
Pod Farským lesem, Jasánky, Spáleniště
13.01.2015
Plán péče - Otovský potok
Plán péče pro období 2015 - 2024 pro Přírodní rezervaci Otovský potok
22.12.2014
Schválený Plán péče o CHKOŠ 2012-2027
07.01.2013
Roční zpráva Správy NP a CHKO Šumava
Rok 2008
31.08.2009
Počet nalezených záznamů : 24         zobrazeny záznamy 1 do 20
1| 2 |
Další »