Předpisy

Informace k zákonu č.106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím

Povinné zveřejňování informací Zveřejněné informace
Č.
Název položky a komentář k obsahu
Uvozovací text, poznámka k zobrazování
1.Úplný oficiální název povinného subjektu.
Správa Národního parku Šumava
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Důvod a způsob založení
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.
Organizační struktura
Organizační řád
4.Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení:
Vimperk, 1.máje 260
PSČ 385 01

tel. spojovatelka:
388 450 111
fax: 388 413 019

e-mail: vimperk@npsumava.cz

5.
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat na účet:

KB Vimperk 8230-281/0100

6.
Identifikační číslo organizace (IČO).
IČO: 00583171
7.
Daňové identifikační číslo (DIČ).
DIČ: CZ 00583171
8.
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
Rozpočet v tomto a předchozím roce.
9.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Žádosti o informace zde.
10.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Příjem žádostí a dalších podání.
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. 

Opravné prostředky:

způsob uplatnění opravných prostředků je podle správního řádu vždy uveden v poučení o odvolání.

12.
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Formuláře nejsou k dispozici.
13.
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací.
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.
Nejdůležitější předpisy.
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací.
Sazebník úhrad za poskytování informací
16.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout