Předpisy a poskytování informací

Kontaktní místo pro získávání informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a podle zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a pro podání žádostí, stížností, podnětů apod. je:

 

Správa Národního parku Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
Blanka Müllerová, tel.: 388 450 230, fax: 388 413 019
elektronická podatelna: posta@npsumava.cz

 • Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo faxem. Pokud je žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Žádost může podat každá fyzická i právnická osoba.
 • Vyplněný formulář na Opravný prostředek při neposkytnutí informace se podává přes elektronickou podatelnu posta@npsumava.cz nebo doporučeným dopisem s doručenkou do 15ti dní od obdržení informace na adresu:

  Správa Národního parku Šumava
  k rukám Mgr. Pavla Hubeného

  1. máje 260

  385 01 Vimperk

Formuláře a sazebník úhrad najdete v přílohách pod článkem

Informace k zákonu č.106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008.


 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout