CHKO Šumava

 • Zdroj:S.Havlátková

Chráněná krajinná oblast Šumava byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury č.53855/63 dne 27.12.1963 v rozloze 168 654 ha. Tento výnos byl nově právně upraven výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 5954/75 ze dne 17.března 1975.

 


Černé jezeroNařízením Vlády ČR č. 163/1991 Sb. z 20.3. 1991 byl na části území CHKO Šumava zřízen Národní park Šumava, takže rozloha CHKO Šumava nepokrytá národním parkem je nyní 99 624 ha.

Podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vykonává Správa národního parku Šumava též působnost Správy chráněné krajinné oblasti Šumava.

Chráněná krajinná oblast Šumava se nachází na části správního území Jihočeského a Plzeňského kraje a zasahuje do okresů Český Krumlov, Prachatice a Klatovy.

Posláním oblasti (předmětem a cílem ochrany) je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické skladby a místní zástavba lidového rázu.

 

Schválený Plán péče o CHKO Šumava pro období 2012-2027.

 

 


Fotogalerie
 • pohled-z-boubinske-rozhledny
 • pohled-z-boubinske-rozhledny
 • pohled-z-boubinske-rozhledny
 • pohled-z-boubinske-rozhledny
 • pohled-z-boubinske-rozhledny
 • pohled-z-boubinske-rozhledny
 • cerne-jezero
 • kaplicka-na-zhuri
 • uhlavsky-luh
 • kristanovicky-rybnik
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout