Příroda

Chráněná území Šumavy prezentují typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií.

šafrán-D.Zývalová

 

Národní park Šumava zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu s celosvětovým posláním národních parků, a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti.

Spolu s NP Bavorský les se zde nachází jeden z nejrozsáhlejších a největších lesních komplexů střední Evropy. Tyto lesní ekosystémy, které se zde zachovaly, je třeba vnímat jako unikátní přírodní bohatství a podle toho k nim přistupovat.

Národní parky jsou území, kde se můžeme naučit mnohé o fungování přírodních zákonitostí, principů evoluce a schopnosti adaptace přírody.

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout