Věda a výzkum

Národní park je jedinečnou vědeckou laboratoří umožňující sledování přírodních procesů v míře jinde nerealizovatelné.
Výzkumné projekty realizované zaměstnanci národního parku a odborníky mnoha spolupracujících vědeckých a akademických institucí přinášejí cenné poznatky, které jsou prakticky využívány k ochraně přírody i mimo národní park.

PozorováníBez aktuálního systematického výzkumu, dlouhodobého sběru dat a monitoringu a odpovědného vyhodnocení a interpretace získaných výsledků bychom v poznání středoevropské přírody ustrnuli.

Moderní metody vyhodnocení dat a spolupráce s dalšími výzkumnými tými jsou zárukou optimální kombinace intenzity zátěže, který výzkum pro území NP znamená a získaných nových vědomostí.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout