Správa NP

Správa Národního parku Šumava je příspěvkovou organizací, která byla zřízena rozhodnutím ministra životního prostředí v souvislosti se zřízením Národního parku Šumava v dubnu roku 1991.

ilustrační foto z programů pro veřejnostHlavní náplní činnosti správy je výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Správa NP Šumava také spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Profesionální strážci NP Šumava poskytují informace návštěvníkům a dohlížejí na dodržování ochranného režimu.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout
Přečtěte si...
NŘ

Návštěvní řád

Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky
pro turistické, sportovní a rekreační aktivity osob na území NP Šumava.
Logo - Europarc

Programy a organizace mezinárodní spolupráce

Území NPŠ je vázáno na mezinárodní organizace a programy, do kterých Česká republika vstoupila a které ratifikovala.